Förnybar energi

Inom kort kommer vi kunna erbjuda en ny produkt (enbart installation) för kraft- och värmeproduktion från biogas, naturgas och etanol, för fristående användning eller för anslutning till det kommersiella elnätet. De är konstruerade för kontinuerlig drift, långa serviceintervall och minimal miljöpåverkan.

5 kW kraftvärmesystem med en multi-fuel reformer som kan drivas med biogas, naturgas eller gasol. Systemet, som kallas H2PS-5, producerar 5 kW el och cirka 7 kW värme i form av varmvatten. Detta innebär att den årliga energiproduktionen är 42 500 kWh el och 60 000 kWh värme i form av varmvatten 70 – 80 ° C.

H2PS-5 är avsett för mindre byggnader och företag, samt för byar och tillfälliga anläggningar som fältsjukhus, flyktingläger mm i strömlösa områden. Produktionen är pålitlig och den totala energi- och kostnadseffektiviteten överträffar motsvarande prestanda för förbränningsmotorer, gasturbiner, vindkraftverk och solceller.

Systemet består av reformer och bränslecell med styrdator och operatörspanel, samt spänningsomvandlare och värmeväxlare för anslutning till fastighetens el- och värmesystem.