Solceller

Solceller ger dig trygghet i att kunna bli självförsörjande med el – samtidigt som du sparar betydligt på miljön. Med installerade solceller har ditt hushåll eller företag en helt kostnadsfri källa till el – som kommer att vara lika välfungerande i minst 30 år från och med installationen. För att underlätta ekonomin kan du dessutom ansöka om solcellsstöd till hela investeringskostnaderna för dina solceller, alternativt rotavdrag för enbart installationen.

Vi har över 300 solcells installationer i bagaget runt om i Sverige. Hänvisar till våran instagram sida ”blancaelektriskaab” där kan ni kan ta del av bilder och videos på en del av våra installationer.