Tjänster

Våra tjänster är Elservice, ROT och Nyproduktion.

  • Elservice- Företag,Bostadsrättsföreningar och privata marknaden.
  • Rot- Privata marknaden
  • Nyproduktion – Villa,Lägenhet samt större fastigheter.
  • Elbesiktning
  • Fastighetsautomation-Styrning-Reglering-övervakning

Bostäder

Kontor och affärscentrum

Produktionsfastigheter